מה זה שווי הוגן?

בכל עסקה שנבקש לבצע ככל הנראה אנו נבקש להכיר את שוויה הכולל, שכן המחיר אשר נקבע במרבית המקרים מסתמך על גבי עוד משתנים רבים שעלולים להשפיע על המחיר הסופי. מאפיינים אלו בחלקם יכולים לשפיעה על אופי השימוש שלנו ולעיתים גם על משך השימוש שניתן לעשות בנכס אותו רכשנו. כל רכישה שנבצע בין אם בשווי של עשרות אלפי שקלים ועד לשווי של מיליוני שקלים, יכולה להיות מושפעת לא רק בהערכת הנכס על ידינו או על ידי איש מקצוע אלא גם על ידי גורמים כמו טווח הזמן שניתן למכור או לממש את הנכס, היכולת להשתמש בנכס ועוד.

מה זה שווי הוגן וכיצד הוא מתבצע?

בדיקה של שווי הוגן יכולה להיעשות דרך כמה רמות של רכישה, כמו שציינו מעל וגם ברמה החוקית/חשבונאית קיימים מספר רמות של בדיקה כזו, כאשר בכל אחת מהן נבדקים משתנים שונים אשר משפיעים על שווי ערכו של הנכס או העסקה. הרמה הראשונה תבחן את סביבת השוק או לחילופין ציטוטים אמינים, אשר יוכלו לאשש את הערכה הניתנת למימוש העסקה. בדיקות אשר יתווספו אל רמה זו יבדקו גם גודל ההתחייבויות של הנכס, החברה וכו.

רמה שנייה תצרף אליה את בדיקה מעט מקיפה יותר, אשר תכלול לא רק מחירי בורסה שאמורים להשתוות או להשתייך אל מוצרים דומים אלא גם נכסים שאינם בשימוש. אל רמה זו יצטרפו גם נתונים כדוגמת שיעורי ריבית, עקומות תשואה שונות, מרווחי אשראי ועוד. חשוב לזכור כי במקרים שונים עלולים להצטרף עוד נתונים למען סקירה כוללנית יותר ומעמיקה ככל הניתן.

רמה אחרונה ותחומי סקירה נוספים

רמת סקירה זו תתייחס אל נכסים או פעילויות שאינן זמינות יותר או שנעשתה בהם פעילות בטווח מסוים של שנים, תלוי באופי הבדיקה ובמטרות הרכישה. שווי הוגן מתפרס על פניי תחומים שונים, החל מרכישה של מניות שונות ועד אל רכישת נכסים פיזיים ועוד מקרים שונים. הערכות שכאלו נעשות על מנת לא רק לשמור על אופיו של השוק, אלא גם בצע סקירה ראויה עד כמה שניתן למשקיעים ולרוכשים הפוטנציאליים.